Projekty
Government Bodies
Flag Sobota, 13 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Polityka
12 Czerwca 2024, 16:44

„Nie są one przeprowadzane spontanicznie”. Wolfowicz o ćwiczeniach antyterrorystycznych

12 czerwca, Mińsk /Kor. BELTA/. Celem ćwiczeń antyterrorystycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Białorusi i sprawdzenie ich gotowości do reagowania na współczesne ryzyka, wyzwania i zagrożenia. Sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa Aleksander Wolfowicz powiedział o tym reporterom, podaje korespondent BELTA.

Sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa wysłuchał dziś raportu o postępie ćwiczeń antyterrorystycznych w obwodzie brzeskim.

„Te ćwiczenia nie mają charakteru spontanicznego. Na bieżąco analizujemy sytuację, która rozwija się wokół naszego kraju, sytuację geopolityczną na świecie. Dokonujemy oceny współczesnych ryzyk, wyzwań i zagrożeń w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Na tej podstawie tworzymy plany przygotowania naszych sił i środków wchodzących w skład systemu bezpieczeństwa narodowego” – powiedział Aleksander Wolfowicz.

Sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa zauważył, że mówimy nie tylko o organach Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, ale także o Siłach Zbrojnych, Państwowym Komitecie Granicznym oraz innych siłach i środkach wchodzących w skład systemu bezpieczeństwa narodowego. „Wszystko przebiega zgodnie z planem, nie ma żadnych sytuacji awaryjnych” – podkreślił.

Aleksander Wolfowicz dodał, że za reagowanie na akty działalności terrorystycznej odpowiada przede wszystkim Komitet Bezpieczeństwa Państwowego. „Oczywiście, oprócz zewnętrznych źródeł zagrożeń, oceniamy także sytuację, która może rozwinąć się wewnątrz kraju. Wszystko zawsze zaczyna się od wewnątrz, dlatego musimy być przygotowani na neutralizację zagrożeń i zapewnienie bezpieczeństwa na terytorium naszego kraju. Wynika to z konieczności przeprowadzenia takich ćwiczeń z siłami i środkami państwowego systemu reagowania na akty terroryzmu” – stwierdził.

Sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa zauważył również, że celem ćwiczeń jest sprawdzenie gotowości do reagowania na ryzyka, wyzwania i zagrożenia. „Po wysłuchaniu odpowiednich wniosków urzędników widzę, że algorytm rzeczywiście został opracowany. Wszyscy rozumieją, co i jak zrobić. A teraz przechodzimy do praktycznej płaszczyzny tego wydarzenia. Zobaczmy, jak działają nasze siły i środki. Zgodnie z planem zaangażowane są nie tylko specjalne oddziały Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, ale także specjalne oddziały organów służby granicznej i innych struktur, a także Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych oraz jednostki Ministerstwa Zdrowia. Myślę, że poradzą sobie z zadaniami” – zaznaczył.

Aleksander Wolfowicz zapewnił, że na podstawie wyników ćwiczeń zostanie przeprowadzona analiza: „Zobaczymy, co nam nie wyszło – dlatego przeprowadzamy ćwiczenia. Wyciągniemy odpowiednie wnioski i poprawimy, jeśli to konieczne, jakiś algorytm działań i weźmiemy to pod uwagę podczas lekcji szkolenia bojowego. Najważniejsze jest, aby być gotowym do reagowania na współczesne ryzyka, wyzwania i zagrożenia oraz zapewnić bezpieczeństwo”.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi