Projekty
Government Bodies
Flag Sobota, 13 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Polityka
09 Lipca 2024, 10:54

Ministrowie spraw zagranicznych Białorusi i Chin przeprowadzili rozmowy w Pekinie

9 lipca, Mińsk /Kor. BELTA/. 8 lipca w Pekinie odbyły się negocjacje pomiędzy ministrem spraw zagranicznych Republiki Białoruś Maksymem Ryżenkowem a ministrem spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Wang Yi, o czym poinformowała służba prasowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi.

Szefowie agencji spraw zagranicznych w poufnej atmosferze szczegółowo zapoznali się z całym zakresem zagadnień współpracy dwustronnej, interakcji na arenie międzynarodowej, bezpieczeństwa globalnego i regionalnego oraz uzgodnili harmonogram obiecujących kontaktów międzypaństwowych na wysokim i najwyższym szczeblu.

Ministrowie stwierdzili, że wysokie tempo relacji białorusko-chińskich wyznaczają głowy obu państw. W tym względzie priorytetową uwagę zwraca się na uszczegółowienie konkretnych projektów i porozumień osiągniętych przez Aleksandra Łukaszenkę i Xi Jinpinga w Astanie w ramach szczytu SOW. Należy do nich m.in. wykorzystanie dotacji strony chińskiej na budowę nowego obiektu socjalnego na Białorusi.

Strony potwierdziły wzajemne wsparcie dla sprawiedliwego wielobiegunowego porządku świata, niedopuszczalność stosowania środków nielegalnej presji, a także ingerencji w sprawy wewnętrzne w stosunkach międzynarodowych i zgodziły się w dalszym ciągu wspólnie promować te kwestie na arenie międzynarodowej.

W tym kontekście strona białoruska wyraziła pełne poparcie dla inicjatywy Przewodniczącego Chin Xi Jinpinga, mającej na celu budowanie globalizacji gospodarczej w oparciu o powszechną dostępność i tolerancję.

Strony zgodziły się kontynuować wspólne prace nad zaproponowaną przez Białoruś Kartą Wielobiegunowości i Różnorodności XXI wieku, która zostanie omówiona jesienią tego roku podczas odpowiedniej Konferencji Wysokiego Szczebla w sprawie bezpieczeństwa eurazjatyckiego w Mińsku.

Strona chińska z zadowoleniem przyjęła przystąpienie Białorusi do SOW. Maksym Ryżenkow zapewnił Wang Yi o jak najbardziej aktywnym i proaktywnym udziale strony białoruskiej w pracach organizacji oraz we wspieraniu inicjatyw chińskiego przewodnictwa, w tym w ramach ogłoszenia roku 2025 Rokiem Zrównoważonego Rozwoju SOW.

Z kolei Wang Yi potwierdził poparcie dla wniosku Białorusi o uzyskanie statusu partnera BRICS jako kolejnego kroku w stronę członkostwa w stowarzyszeniu.

Strony wskazały na skupienie się na nieprzerwanym funkcjonowaniu istniejących mechanizmów relacji międzyrządowych, międzyparlamentarnych, międzyregionalnych i publicznych, a także na tworzeniu nowych. W tym zakresie osiągnięto porozumienie co do konieczności zwiększenia roli białorusko-chińskiego komitetu współpracy międzyrządowej i podjęto wspólną decyzję o wzmocnieniu interakcji pomiędzy resortami polityki zagranicznej. W tym celu zostanie przygotowany odpowiedni program.

Szczególną uwagę zwraca się na kwestie bezpieczeństwa w regionie euroazjatyckim. Szczegółowo omówiono i porównano stanowiska, stwierdzono zbieżność podejść i osiągnięto porozumienia w sprawie kontynuowania skoordynowanych działań w kierunku pokojowego rozwiązania istniejących konfliktów.

Białoruś potwierdziła swoje ciągłe poparcie dla wszelkich wysiłków chińskiego rządu na rzecz zjednoczenia narodowego, ochrony suwerenności narodowej, bezpieczeństwa i interesów rozwojowych.

Ministrowie poruszyli także kwestie rozszerzenia bezpośrednich lotów między krajami, współpracy w dziedzinie sportu, edukacji i kultury.

Negocjacje trwały ponad trzy godziny.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi