Projekty
Government Bodies
Flag Sobota, 13 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Polityka
10 Lipca 2024, 14:13

Kubrakow: w ciągu 30 lat liczba rozbojów na Białorusi spadła 25-krotnie, kradzieży 100-krotnie

10 lipca, Mińsk /Kor. BELTA/. W ciągu 30 lat na Białorusi liczba napadów rabunkowych spadła 25-krotnie, a kradzieży 100-krotnie. O tym oświadczył minister spraw wewnętrznych Iwan Kubrakow podczas wydarzenia informacyjnego „Mińsk – wczoraj, dzisiaj, jutro”, poświęconej 30-leciu Instytutu Prezydenta w Republice Białoruś w Miejskim Pałacu Kultury w Mińsku, relacjonuje korespondent BELTA.

„Jeśli mówimy o tym, co wydarzyło się 30 lat temu i teraz, to nie ma potrzeby podawać liczb jako przykładu, wystarczy wyjść na ulice dowolnego osiedla w Republice Białoruś. Każdy obywatel czuje się tu bezpiecznie” – zauważył Iwan Kubrakow.

Wśród przestępstw popełnionych w latach 90. odnotowano ich powagę. "Popełniono wiele przestępstw przeciwko osobie. Tak więc napady rabunkowe na ulicy zmniejszyły się prawie 25 razy. Teraz, jeśli się zdarzają, mają inny charakter i są popełniane przez osoby pijane, często między osobami pijącymi alkohol. Wcześniej ludzie bali się wyjść na zewnątrz w drogim nakryciu głowy, drogim ubraniu, ponieważ przeprowadzano napady w celu przejęcia własności. Doszło do wielu napadów rabunkowych na pomieszczenia mieszkalne. W ubiegłym roku nie odnotowano żadnego takiego ataku" – powiedział szef resortu sił.

Według Iwana Kubrakowa, 30 lat temu w Mińsku było około 2 tysięcy motocykli i pojazdów silnikowych, podczas gdy obecnie liczba ta zbliża się do miliona. "Jeśli mówimy o kradzieżach, ich liczba zmniejszyła się 100-krotnie. Przyczynił się do tego rozwój ustawodawstwa, stworzenie systemu nadzoru wideo, organizacja ochrony porządku publicznego na nowym poziomie. I to właśnie głowa państwa, kiedy objął urząd 30 lat temu, podjął decyzje, które pozwoliły Ministerstwu Spraw Wewnętrznych zapewnić ochronę porządku publicznego, począwszy od zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, ponieważ było wiele gróźb, ataków, aż po zabójstwa milicjantów i członków ich rodzin. To głowa państwa podjął te decyzje, które dały efekt. Dlatego dziś w naszym kraju żyje się bezpiecznie. A jeśli jest bezpieczeństwo, wszystko będzie się rozwijać, w tym gospodarka" – powiedział Iwan Kubrakow.

Podkreślił także, że białoruscy funkcjonariusze cały czas się uczą, m.in. na negatywnych doświadczeniach innych państw. Iwan Kubrakow przypomniał, jak białoruska milicja zapewniła bezpieczeństwo w kraju w 2020 roku.

W platformie dialogowej uczestniczą kierownictwo Komitetu Wykonawczego Miasta Mińska, jego pododdziały strukturalne, administracje dzielnic Mińska, deputowani Rady Deputowanych Miasta Mińska i Izby Reprezentantów, szefowie miejskich i rejonowych struktur organizacyjnych stowarzyszeń publicznych i partii politycznych, przedstawiciele studentów, uczniów i młodzieży pracującej i inni. Praca jest zorganizowana w trzech tematycznych blokach informacyjnych: rozwój przestrzeni miejskiej i potencjału gospodarczego miasta, rozwój sfery społecznej (edukacja, opieka zdrowotna, ochrona socjalna ludności), zachowanie pamięci historycznej, działalność kulturalna i sportowa w Mińsku.

Przed Pałacem Kultury w Mińsku odbyła się wystawa tematyczna agencji BELTA "Białoruś suwerenna". Wystawa jest rodzajem fotograficznej kroniki życia republiki od początku przełomowych lat 90-tych. Ekspozycja obejmuje około stu zdjęć wykonanych przez fotografów agencji w różnych regionach kraju. Pokazują one osiągnięcia suwerennej Białorusi w różnych gałęziach i sferach gospodarki: rolnictwie, przemyśle, medycynie, edukacji, kulturze, nauce i technologii. Wystawa prezentuje również zdjęcia poświęcone zachowaniu pamięci historycznej w republice, do której Białoruś przywiązuje szczególną wagę. Łączy je wspólna idea odzwierciedlona w logo i haśle wystawy - Białoruś jako kraj pewny własnej siły i ludzi.

W tych dniach przypada trzydziesta rocznica ustanowienia Prezydentury na Białorusi.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi