Projekty
Government Bodies
Flag Niedziela, 21 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Polityka
20 Czerwca 2024, 09:14

Kraje EUG i Iran są zainteresowane utworzeniem pełnowymiarowej strefy wolnego handlu

20 czerwca, Mińsk /Kor. BELTA/. Na posiedzeniu pierwszej sesji Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Białorusi ósmej kadencji deputowani przyjęli projekt ustawy "O ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Euroazjatycką Unią Gospodarczą i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Iranu, z drugiej strony", donosi korespondent BELTA.

Projekt ustawy został przygotowany w celu wyrażenia zgody Białorusi na związanie się Umową o wolnym handlu między Euroazjatycką Unią Gospodarczą i jej państwami członkowskimi a Islamską Republiką Iranu, podpisaną 25 grudnia 2023 r. w Petersburgu.

Celem umowy jest stworzenie pełnowymiarowej strefy wolnego handlu między państwami członkowskimi EUG a Iranem, która zapewni dywersyfikację dostaw eksportowych poprzez usunięcie barier taryfowych i pozataryfowych w dostępie do rynku dla szerokiej gamy towarów, a także poprawę warunków handlu i współpracy gospodarczej.

Otwarcie rynku irańskiego poprzez zniesienie ceł zapewni białoruskim eksporterom bardziej konkurencyjne warunki dostaw towarów.

"To bardzo ważna ustawa, - powiedział Wiktor Pleskacz, członek stałego komitetu Izby Reprezentantów ds. polityki mieszkaniowej, handlu i budownictwa. - Otwiera ona możliwość pracy, handlu i wzajemnych relacji z Iranem. Prezydent zawsze mówi: musimy szukać przyjaciół i sojuszników. A ta ustawa ma na celu umożliwienie nam handlu z tym 80-milionowym krajem. To ogromny rynek."

"Prawie wszystkie towary, które dziś dostarczamy na rynek irański, będą dostarczane na korzystnych warunkach" - wyjaśnił deputowany. - Obok są Chiny, z którymi Iran handluje. Dzięki tej ustawie możemy jeszcze głębiej wejść na inne rynki".
TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi