Projekty
Government Bodies
Flag Niedziela, 21 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Polityka
19 Czerwca 2024, 18:17

Białoruś i Uzbekistan będą korzystać z elektronicznych systemów potwierdzania  pochodzenia towarów

19 czerwca, Mińsk /Kor. BELTA/. Deputowani na posiedzeniu pierwszej sesji Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Białorusi VIII kadencji przyjęli projekt ustawy „W sprawie ratyfikacji Umowy między rządem Republiki Białoruś a rządem Republiki Uzbekistanu w sprawie wzajemnego wykorzystania elektronicznych systemów potwierdzania pochodzenia towarów”, relacjonuje korespondent BELTA.

Porozumienie podpisano w Taszkiencie 8 lutego 2024 r. Jego przedmiotem jest organizacja interakcji informacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu certyfikacji przechodzenia towarów pomiędzy centralnymi organami celnymi kraju importu a centralnymi upoważnionymi organami kraju eksportu w celu potwierdzenia pochodzenia towarów w celu uproszczenia odprawy procedury celnej i skrócenia czasu potrzebnego na kontrolę celną przy imporcie towarów.

Realizacja porozumienia pomoże uprościć wzajemny handel i zwiększyć obroty handlowe między państwami.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi