Projekty
Government Bodies
Flag Poniedziałek, 22 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Polityka
19 Czerwca 2024, 11:19

Alejnik: Białoruś zawsze była szczerze zaangażowana w temat zrównoważonego rozwoju

19 czerwca, Mińsk /Kor. BELTA/. Białoruś zawsze była szczerze zaangażowana w temat zrównoważonego rozwoju. Oświadczył o tym minister spraw zagranicznych Republiki Białoruś Siergiej Alejnik podczas otwarcia  II Narodowego Forum Zrównoważonego Rozwoju w Mińsku, donosi korespondent BELTA.

"Z wielką przyjemnością jestem dziś obecny na tak reprezentatywnym forum i witam wszystkich jego uczestników - zarówno z Białorusi, jak i innych krajów, a także przedstawicieli organizacji międzynarodowych, - powiedział Siergiej Alejnik. - Wszyscy zgadzamy się, że Agenda-2030 jest jednym z podstawowych dokumentów naszych czasów, a zawarte w niej Cele Zrównoważonego Rozwoju są najważniejszymi wytycznymi dla działań wszystkich krajów świata".

Szef białoruskiego MSZ zauważył, że realizacja celów jest niezbędna zarówno dla nas wszystkich, jak i dla przyszłych pokoleń.

Minister wymienił trzy kluczowe historyczne momenty aktywnego zaangażowania Białorusi w ten proces.

"Po pierwsze, Republika Białoruś zaczęła poważnie pracować nad tematem zrównoważonego rozwoju na poziomie międzynarodowym jeszcze przed 2015 rokiem, - powiedział szef departamentu. - Zarówno na konferencji Rio+20 w 2012 roku, jak i w kolejnych latach przed szczytem w 2015 roku, kiedy Białoruś była członkiem otwartej grupy ONZ w celu opracowania nowego globalnego dokumentu rozwojowego, aktywnie promowaliśmy ideę opracowania Celów Zrównoważonego Rozwoju i ich osiągnięcia poprzez partnerstwa tematyczne. Wiele z naszych pomysłów znalazło odzwierciedlenie w dokumentach końcowych tego szczytu".

"Po drugie, osobisty udział Aleksandra Grigorjewicza Łukaszenki, Prezydenta Republiki Białoruś, w szczycie w 2015 roku był jednoznacznym potwierdzeniem gotowości naszego kraju do pełnego wdrożenia nowej agendy na poziomie krajowym i współpracy ze wszystkimi krajami świata w zakresie jej realizacji w skali globalnej,- kontynuował minister. - Jednocześnie pamiętamy słowa ostrzeżenia z przemówienia Prezydenta na szczycie, że "nie może być zrównoważonego rozwoju bez pokoju i bezpieczeństwa". Co do aktualności tych słów nikt nie ma dziś wątpliwości".

"Po trzecie, w wyniku szczytu w 2015 r. zbudowaliśmy unikalny format zbiorowej pracy nad Celami Zrównoważonego Rozwoju w naszym kraju, na czele którego stoi Krajowy Koordynator Celów Zrównoważonego Rozwoju w Republice Białoruś. Pod auspicjami tej struktury rozpoczęliśmy codzienną poważną pracę nad realizacją podjętych przez nas kompleksowych zobowiązań w dziedzinie zrównoważonego rozwoju" - powiedział Siergiej Alejnik.
TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi